Titulació: Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q2
    
Mètodes analítics aplicats als recursos naturals i al medi ambient   
Grups:   10
    
L’aigua com a recurs   
Grups:   10
    
Seminari avançat de recursos naturals com a matèria primera     (Optativa)   
Grups:   10
    
Restauració d’espais degradats per la mineria i les obres públiques     (Optativa)   
Grups:   10
    
Gestió i tractament de residus   
Grups: 10